Mamy przyjemność zaprosić wszystkie dzieci w wieku od 1 do 15 roku życia na pierwszą edycję BIEGU PO FRAJDĘ!
Już 11.09.2016 od godziny 9:00 odbędzie się 5 biegów o różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych. Zapisy są już otwarte! Dla każdego uczestnika przewidziana jest NAGRODA! Poniżej kilka najważniejszych informacji:

ZAPISY:
Zgłoszenia dokonywane są droga elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej:
https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_po_frajde-2016

OPŁATA STARTOWA:
35zł za dziecko przy zapisach internetowych
45zł za dziecko w dniu biegu, w biurze zawodów

PAKIET STARTOWY:
– Numerek dla każdego uczestnika
– Całodniowy wstęp do Frajda Parku
– Dokładny pomiar czasu przebiegniętego dystansu (współpraca z PLUS TIMING)
– Woda smakowa Oshee dla dzieci
– Medal za udział w biegu
– Dla grup C D E nagrody rzeczowe za zdobycie 1, 2 lub 3 miejsca.

KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSOWE:
• kat. A – ur. po 2012 r. (do 4 lat) – dystans ok. 150 m
• kat. B – ur. 2011 – 2009 (5-7 lat) – dystans ok. 200 m
• kat. C – ur. 2008 – 2006 (8-10 lat) – dystans ok. 400 m
• kat. D – ur. 2005 – 2003 (11-13 lat) – dystans ok. 800 m
• kat. E – ur. 2002 – 2001 (14-15 lat) – dystans ok. 1200 m

PLAN MINUTOWY:
8:00-09:45 Godziny pracy biura zawodów
9:00 Start kategorii A dziewczynki i chłopcy
9:15 Start kategorii B dziewczynki i chłopcy
9:30 Start kategorii C dziewczynki i chłopcy
9:45 Start kategorii D dziewczynki i chłopcy
10:00 Start kategorii E dziewczynki i chłopcy
10:30 DEKORACJA
11:00 Zakończenie zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW:

„Bieg po Frajdę”
BIEGI DZIECI
11 WRZEŚNIA 2016

1. Cele i założenia zawodów

• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;
• Promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
• Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

2. Organizator

• Rodzinny Park Rozrywki FRAJDA PARK. ul. Golęcińska 27, 60-626 Poznań
Telefon kontaktowy: 511 238 238, mail: biuro@frajdapark.pl
• For Run Grzegorz Urbańczyk

3. Termin i miejsce

• 11 września 2016, Jezioro Rusałka;
• Start pierwszej kategorii nastąpi o godzinie 9:00. Następne kategorie startować będą wg kolejności w odstępach ok. 15 minutowych;
• Trasy biegów prowadzić będą po alejkach parkowych.

4. Zasady uczestnictwa

• W zawodach może wziąć udział dziecko, które:
o Zostanie zarejestrowane na stronie www.plus-timing.pl lub zostanie zapisane w biurze zawodów
o Będzie miało uiszczona opłatę startową
• Dzieci zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji dziecka w biurze zawodów.

5. Zgłoszenia

• Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej:
https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_po_frajde-2016/
• Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej do 08.09.2016 r.), po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie zawodów w dniu biegu;
• Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika imprezy, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi;
• Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

6. Biuro zawodów

• Rodzinny Park Rozrywki FRAJDA PARK. ul. Golęcińska 27
• Biuro zawodów czynne będzie tylko w dniu zawodów od godziny 8:00 do 9:45

7. Opłaty

• Opłata wpisowa wynosi 35 zł;
• Opłaty wpisowej dokonać można poprzez płatności elektroniczne lub w biurze zawodów;
• Opłata wpisowa wniesiona przelewem bankowym do dnia 08.09.2016 r.
wynosi 35 zł. Po tym terminie przyjmowana będzie tylko w biurze zawodów;
• Opłata wpisowa płatna w dniu biegu w biurze zawodów wynosi 45 zł;
• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

8. Dystans

Dystans biegów dzieci został uzależniony od wieku uczestnika i podzielony na następujące kategorie:
• kat. A – ur. po 2012 r. (do 4 lat) – dystans ok. 150 m
• kat. B – ur. 2011 – 2009 (5-7 lat) – dystans ok. 200 m
• kat. C – ur. 2008 – 2006 (8-10 lat) – dystans ok. 400 m
• kat. D – ur. 2005 – 2003 (11-13 lat) – dystans ok. 800 m
• kat. E – ur. 2002 – 2001 (14-15 lat) – dystans ok. 1200 m
O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje data urodzenia.

9. Pomiar czasu

• Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą chipów elektronicznych.

10. Klasyfikacja końcowa

• Kategorie open w każdej z kategorii z podziałem na dziewczynki i chłopców;
• Organizator zastrzega sobie możliwość wyodrębnienia dwóch biegów w każdej kategorii, osobno: chłopców i dziewczynek.

11. Nagrody

• Każde dziecko które ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal oraz upominki od organizatorów i sponsorów;
• U dzieci z kategorii A i B niewyłaniani są najlepsi zawodnicy, wszyscy są zwycięzcami;
• W kategoriach C, D, E dzieci kończące rywalizację na miejscach 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe;
• Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia nagradzanych miejsc, co zostanie podane do wiadomości zawodników nie później niż w dniu startu;
• Ceremonia wręczania nagród nastąpi ok. godziny 10:30.

12. Postanowienia końcowe

• Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
• Bieg jest ubezpieczony przez organizatora;
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
• Dzieci startują za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Dyrektor zawodów
Grzegorz Urbańczyk
Tel.: 509 400 043
Mail: grzegorz@forrun.plFrajdaPark BiegPoFrajde plakat B2 DRUK-page-001